OCHRONA ŚRODOWISKA

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. ) oraz innych ustaw i rozporządzeń wymagane jest uzyskanie szeregu uzgodnień i decyzji związanych z ochroną środowiska, przez podmioty mogące negatywnie oddziaływać na środowisko. Nasze Biuro w tej dziedzinie oferuje Państwu usługi w następującym zakresie:

  • Opracowanie dokumentacji w ramach wniosków do instytucji samorządowych takich jak: Karty informacyjne przedsięwzięć oraz raporty oddziaływania na środowisko na potrzeby wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
  • Okresowe sprawozdania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
  • Raporty związane z Kobize,
  • Uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami (w tym odpadami niebezpiecznymi),
  • Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Ponadto oferujemy doradztwo i obsługę administracyjną w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami w firmie, naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej i inne.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.