KADRY I PŁACE

Usługi kadrowe które prowadzimy równolegle obok zadań Bhp, to jedno z większych administracyjnych wyzwań stojących przed właścicielem firmy. Nasza oferta zapewnia przede wszystkim prowadzenie i doradztwo w zakresie wymaganej dokumentacji pracowniczej. Jesteśmy także przygotowani do prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy. Korzystanie z naszych usług pozwoli firmom optymalizować koszty pracy oraz prowadzić kompleksowe sprawy kadrowe na najwyższym poziomie. Kierując się zasadą, że nie ma dwóch identycznych podmiotów, każdy projekt oraz współpracę rozpoczynamy od spotkania i analizy potrzeb. Na jej podstawie przygotowujemy indywidualną ofertę wraz z kalkulacją jej rzeczywistych kosztów.

PŁACE - OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA

Doradztwo w tym zakresie dzielimy na dwie usługi - naliczanie płac oraz pełną obsługę kadrowo - płacową. W zależności od podjętego zakresu działań zapewniamy następujące spektrum usług:

 • Założenie i prowadzenie teczki osobowej,
 • Rejestracja pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS,
 • Sporządzanie dokumentów kadrowych, kwestonariuszy osobowych, skierowań na badanie lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • Sporządzanie umów o pracę, aneksów, porozumień zmieniających oraz umów cywilnoprawnych,
 • Sporządzanie dokumentacji związanej ze zwolnieniami z pracy, wypowiedzeń oraz świadectw pracy,
 • Monitoring ważności badań lekarskich oraz szkoleń Bhp,
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich,
 • Sporządzanie listy płac,
 • Wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym,
 • Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń (DRA, PIT4)
 • Przygotowanie wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS (Z-3, Z-3A),
 • Sporządzanie deklaracji rocznej dotyczącej wypłaconych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń (PIT-4R),
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych (PIT-11/8B, PIT-40),
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych zleceniobiorców.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.