BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej, władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej. Obowiązek ten definiuje wprost Art. 4, w którym określono jakich podmiotów dotyczy niniejszy obowiązek. Są to:

  1. ograny władzy publicznej,
  2. organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
  3. podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
  4. podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
  5. podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są również organizacje związkowe i pracodawców oraz partie polityczne.

Zadania wsparcia w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej realizujemy poprzez:

  • zgłoszenie oraz budowę BIP na portalu bip.gov.pl,
  • przygotowywanie grafik, wpisów informacyjnych na BIP,
  • audyt zawartości oraz ewentualne korekty publikowanych treści,
  • nadzór nad zawartością oraz bieżące aktualizacje zamieszczanych treści według potrzeb.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.