SZKOLENIE WSTĘPNE

Szkolenie w zakładzie powinno zapewnić jego uczestnikom przede wszystkim nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpiecznego wykonywania obowiązków na powierzonym mu stanowisku pracy. Dzięki odpowiednio przygotowanemu programowi szkolenia, ukierunkowanemu na docelową grupę w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, osoby szkolone zapoznają się z:

 • Ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy,
 • Sposobami ochrony przed występującymi zagrożeniami,
 • Czynnikami środowiska mogącymi mieć wpływ na pracę i pracownika,
 • Regulaminami pracy obowiązującymi w danym zakładzie,
 • Metodami bezpiecznego wykonywania pracy,
 • Zasadach zachowania w sytuacjach awarii i niebezpieczeństwa,
 • Sposobami i zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wspomniany program szkolenia opracowuje pracodawca lub na jego zlecenie jednostka prowadząca działalność szkoleniową w tym zakresie. Szkolenie wstępne ogólne prowadzi pracownik służby Bhp lub osoba wykonująca w zakładzie jej zadania - firma mająca nadzór nad sprawami bhp w danej instytucji. Szkolenie może przeprowadzić również sam pracodawca, jeśli posiada uprawnienia uzyskane w drodze odpowiednich szkoleń jego dotyczących i umożliwiających mu takie czynności. Ukończenie szkolenia kończy się pisemnym potwierdzeniem znajomości zasad i przepisów na stosownej karcie szkolenia wstępnego, którą dołącza się do akt osobowych pracownika. Warto pamiętać że treści karty nie można w żaden sposób modyfikować, co niestety niektórym się zdarza...

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

Drugim elementem tego procesu jest szkolenie wstępne bezpośrednio na stanowisku czyli "instruktaż stanowiskowy". Ta część szkolenia wstępnego obywa się po szkoleniu ogólnym, również na podstawie opracowanego planu. Instruktaż nigdy nie powinien odbywać się tego samego dnia z pierwsza część szkolenia, raz z racji ilości godzin na niego przeznaczonych a dwa z powodu różnorodnych zadań dla pracownika. Istotnym faktem w tym zakresie także jest konieczność stworzenia na podstawie planu ramowego, szczegółowego planu szkolenia uwzględniającego zagrożenia i czynności wykonywane na danym stanowisku pracy. Instruktaż stanowiskowy dotyczy:

 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne,
 • Pracowników przenoszonych na inne stanowisko pracy, na którym występują wspomniane czynniki,
 • Studentów i stażystów na praktyce,
 • Uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w tym zakresie prowadzi pracodawca lub osoba przez niego wyznaczona, najczęściej kierująca pracownikami. Ważne aby szkolący posiadał stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. Niezbędnym jest również ukończone i aktualne szkolenie z zakresu metodyki instruktażu, które jest częścią szkolenia okresowego dla tej grupy zawodowej. Pracodawców i osoby kierujące pracownikami obowiązuje przejście takiego szkolenia nie później niż 6 miesięcy od zatrudnienia lub powierzenia im tych obowiązków, a do tego czasu pracownik ten nie moze prowadzić wspomnianego instruktażu.

Jakość oraz treści przekazane na pierwszym szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy mają tak naprawdę dwa ważne cele. Pierwszy to wspomniane bezpieczeństwo pracownika, wynikające z jego świadomości co do występujących na stanowisku zagrożeń, obowiązków i praw. Drugim "niepisanym" aspektem jest swoiste podejście do problematyki bhp, ukazane ciekawie, rzeczowo i adekwatnie do potrzeb pracownika jak i jego obowiązków, kształtuje jego świadomość ważności profilaktyki w procesie pracy.

Opracowanie / Marek Mróz - Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niniejszy wpis nie jest sponsorowany. Poniżej zamieszczamy ciekawe linki afiliacyjne do najlepszych książek i poradników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokonując z nich zakupu, wesprzesz rozwój poradnika. Dziękujemy.

 1. Pierwsza Pomoc - kupisz tutaj,
 2. Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy - kupisz tutaj,
 3. Obowiązki pracodawcy w zakresie Bhp - kupisz tutaj.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.