REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy e-Sklep Biura Obsługi Firm Pio-Mar s.c. Piotr Bucior & Marek Mróz, prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu jest Biuro Obsługi Firm Pio-Mar s.c. Piotr Bucior & Marek Mróz z siedzibą w Tczewie 83-110, ul. Broniewskiego 35, NIP: 5932595431 REGON: 221910700 zwane dalej Sprzedawcą.
 3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem, zwanym dalej Kupującym.
 4. Zakupów w sklepie dokonywać mogą firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prywatne.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez klienta w toku składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Brak akceptacji regulaminu oraz potwierdzenia akceptacji polityki prywatności uniemożliwia dokonanie zakupu lub złożenia zamówienia w sklepie.
 6. Składając zamówienie inną drogą, niż za pomocą sklepu internetowego (email, telefon, listownie lub osobiście) kupujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz polityką prywatności i postanowienia obu tych dokumentów akceptuje.
 7. Podanie adresu email przez kupującego podczas składania zamówienia w sklepie, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o stanie realizacji złożonego zamówienia.

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 • poprzez formularz dostępny na wskazanej stronie internetowej Sklepu,
 • e-mailem na adres dostępny na wskazanej stronie internetowej Sklepu,
 • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na wskazanej stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na jego weryfikację oraz umożliwienie właściwego kontaktu. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: opis towaru, cena, charakterystyka towaru, cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3

Zasady sprzedaży

 1. Za pośrednictwem e-Sklepu Biuro Obsługi Firm Pio-Mar s.c. prowadzimy sprzedaż szkoleń online oraz produktów elektronicznych typu PDF, EXCEL, DOC i E-BOOK. Świadczymy tym samym na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci NAGRANIA, PREZENTACJI, lub plików PDF, EXCEL, DOC oraz E-BOOK. W przypadku wybrania produktu/usługi dostępnej na zlecenie - konieczna jest wcześniejsza konsultacja ze Sprzedawcą w celu ustalenia warunków usługi, zasad jej realizacji, realnych kosztów oraz sposobu dostarczenia zamówionego produktu. Skontaktować się z nami możesz poprzez dane zawarte Tutaj.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Do korzystania z NAGRANIA, PREZENTACJI, PDF, EXCEL, DOC lub E-BOOK, w zależności od wybranego produktu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego min.:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • standardowa przeglądarka plików PDF (np. AdobeReader),
 • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików EXCEL, DOC( np. pakiet Office),
 • czytnik plików formatu mobi lub epub,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

§ 4

Płatności

 1. Dla produktów cyfrowych dostępnych w sklepie, płatności dokonuje się poprzez Fakturę Proforma otrzymaną automatycznie na podany w zamówieniu adres e-mail. Płatności dokonuje się wybierając jeden z następujących sposobów płatności:

Płatność elektroniczna - to najbardziej wygodny i bardzo szybki sposób realizacji zamówienia. W godzinach roboczych środki na nasze konto zostaną przelane zazwyczaj natychmiastowo.

Płatność przelewem - czas realizacji zamówienia jest uzależniony od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – wybierasz swój bank i dokonujesz opłaty. W zależności od banku standardowo trwa to do dwóch dni roboczych.

 1. Dla produktów realizowanych na zamówienie w zależności od wartości zamówienia, wybranej formy dostawy i własnych preferencji oraz terminu realizacji:

Płatność na podstawie wystawionej przez nas faktury Vat za wykonaną usługę.

 1. Dla darmowych produktów cyfrowych dostępnych do pobrania:

Nie ponosisz kosztów zakupu.

 1. System płatności elektronicznej realizujemy przez usługę PayU. wybierając tą formę płatności akceptujesz zasady płatności określone przez PayU oraz Politykę Prywatności PayU.
 2. Kupujący towar w wersji elektronicznej, ze względu na sposób jego pozyskania, zobowiązany jest dokonać pełnej opłaty za zamówienie przed wysyłką towaru.
 3. Zgodnie ze złożoną dyspozycją, za dokonaną płatność klient na podany w zamówieniu adres e-mail otrzyma Fakturę VAT.

§ 5

Dostawa

 1. W przypadku zakupu produktu cyfrowego ( pliki PDF, DOC, EXCEL, E-BOOK), w zależności od wybranej formy płatności produkt jest udostępniany w panelu klienta po zaksięgowaniu płatności przez nasz sklep na naszym koncie bankowym. Informacja o tym jest wysyłana do Ciebie na e-mail jaki wskazałeś przy zakupie.
 2. W przypadku realizacji zamówienia na zlecenie czas i formę dostawy ustalamy wspólnie podczas kontaktu telefonicznego lub korespondencji elektronicznej. Dostawa produktów cyfrowych realizowanych w formie przesyłki elektronicznej jest bezpłatna.

§ 6

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca  poucza niniejszym Kupującego, że oferowane  pliki PDF, DOC, EXCEL, E-BOOK stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie plików PDF, DOC, EXCEL E-BOOK przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§7

Reklamacje i zwroty

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Wszystkie te informacje zawieramy w niniejszym Regulaminie, z którym zapoznanie się i akceptację kupujący potwierdza zaznaczając właściwe pola informacyjne.

§8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu NAGRANIA, PREZENTACJE, PDF, DOC, EXCEL, E-BOOK wolny od wad.
 2. Przykładamy wszelkich starań, aby produkt jaki zakupisz był wolny od wad fizycznych lub prawnych. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę zakupionego produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 3. Jeżeli plik NAGRANIA, PREZENTACJI, PDF, DOC, EXCEL, E-BOOK ma wadę fizyczną lub prawną (Sprzedawca zastrzega sobie, iż oferowane produkty mają aktualny stan prawny na dzień ich publikacji i nie odpowiada za ich niezgodności mogące wystąpić po zmianie prawa do którego się odnoszą.), którą stwierdzi Kupujący powinien on poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną poprzez naszą zakładkę kontakt.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§8

Ochrona prywatności

Zasady przetwarzania Danych Osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce Prywatności.

§ 9

Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przedstawiona 14 dni przed jego wejściem w życie na stronie sklepu.

Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kupującego.

Wszystkie logotypy, znaki towarowe producentów zostały wykorzystane w celach informacyjnych oraz ochrony ich praw autorskich.

Oferta prezentowana w e-sklepie Biura Obsługi Firm Pio-Mar s.c. nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.