PORADNIK

INICJATYWY

PARTNERZY

PORADNIK PRACODAWCY - BHP - PPOŻ - ODO

Zakładka poświęcona aktualnościom z zakresu problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy przedmedycznej po mału ewoluuje. Pisząc o naszych działaniach usługowych, zrodził się pomysł aktualnych odpowiedzi na pojawiające się i nurtujące naszych kontrahentów problemy. Tak też powstał pomysł stworzenia tematycznego poradnika, w którym będziemy na bieżąco odpowiadać na pojawiające się pytania z naszej branży.
Zapraszamy także do zakładki BHP Retro - czyli archiwalnych zasad, oznakowania i dawnego sprzętu minionych czasów, dotyczących bezpośrednio naszej pracy.
 
Z Pozdrowieniem-  Piotr Bucior & Marek Mróz

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nasz poradnik ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. W żadnym wypadku nie może zastąpić fachowej konsultacji ze specjalistą w danym zakresie działań lub oparcia się o stosowną wykładnię obowiązującego prawa. Autorzy nie odpowiadają za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, zastosowaniem niewłaściwym lub brakiem zastosowania się do niej. W poradniku dzielimy się wyłącznie osobistymi doświadczeniami, nabytą wiedzą oraz zasobami, które można znaleźć w ogólnie dostępnych źródłach, bądź publikacjach. Treści zawarte na stronie są wyrazem poglądów autorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie. Korzystanie z tej zawartości, nie buduje również stosunku nawiązania wiążącej prawnie umowy.

Na naszej stronie znajdują się także linki odsyłające do innych stron, filmów oraz informacji, które uznaliśmy za wartościowe lub ciekawe. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, ich ewentualne zmiany oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez ich obecnych lub przyszłych właścicieli.

PIERWSZA POMOC W FIRMIE

Działania w zakresie pierwszej pomocy z punktu widzenia nas w codziennym życiu możemy podzielić na dwie zasadnicze strefy, pomoc służb wykwalifikowanych oraz działania prowadzone w sytuacjach nagłych przez osoby postronne. Zwrócić należy uwagę na fakt, iż jako osoby dorosłe mamy konstytucyjny obowiązek zareagować, i udzielać pomocy osobom poszkodowanym, wszelkimi możliwymi sposobami. Istotne jest w tym momencie również nasze bezpieczeństwo, jako "służba niewykwalifikowana" nie mamy wkalkulowanych takich działań w obowiązki zawodowe i należy kierować się zdrowym rozsądkiem co do ryzyka na jakie się narażamy..

WIĘCEJ...SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, jest zapewnienie swoim pracownikom rzetelnych szkoleń w zakresie Bezpieczeństwa Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. Pracodawca, odpowiadając bezpośrednio za stan Bhp w jego firmie, naraża się na sporą odpowiedzialność w przypadku ich braku. Ma to szczególne znaczenie, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku jego pracownika.

Szkolenie wstępne pracownika, składa się z dwóch etapów. Podstawą szkolenia jest Szkolenie Wstępne Ogólne, zwane często i również poprawnie "instruktażem ogólnym". Dotyczy ono bezpośrednio: nowo zatrudnianych pracowników, studentów odbywających u pracodawcy praktykę lub staż, oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

WIĘCEJ...SZKOLENIA WSTĘPNE BHP

USŁUGI - KURS I SZKOLENIA

Temat szkoleń w zakresie Bhp to w naszym kraju w wielu przypadkach, kwestia rozwiązywana tak różnie, jak to chyba tylko możliwe… Dlaczego sprawy te niejednokrotnie traktowane są marginalnie ? Skoro wiedza i umiejętności pracowników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz osobom przebywającym w ich środowisku pracy to jeden z priorytetów i zadań dla odpowiedzialnego pracodawcy. Dlaczego  sami pracownicy często lekceważą to zagadnienie ? Odpowiedzi można zapewne szukać nie tyle w wymaganiach szkoleniowych dla określonych grup zawodowych, ale  przede wszystkim w ludzkiej świadomości i nawykom, które powinno się skutecznie kierunkować już od najmłodszych lat.

WIĘCEJ...SZKOLENIA BHP W FIRMIE

Wraz ze wzrostem temperatur jak bumerang wraca problematyka pracy w warunkach uciążliwych okresowo dla pracowników. Wysoka temperatura może powodować wiele istotnych dla naszego zdrowie zmian w organizmie wiążących się głównie z jego odwodnieniem oraz utratą cennych minerałów.

Pracodawcy w świetle obowiązującego prawa mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom dostęp do tzw. napojów profilaktycznych. Dotyczy to zarówno osób wykonujących czynności służbowe w pomieszczeniach jak i pracowników zatrudnionych przy pracach na terenie otwartym.


Obowiązek zapewnienia napojów profilaktycznych dla pracowników reguluje art. 232 kp. oraz wydane na jego podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów i dotyczy następujących warunków:

  • Prac na otwartej przestrzeni przy temperaturach poniżej 10ºC  lub powyżej 25ºC – dotyczy to głównie stanowisk robotniczych,
  • Na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28ºC – najczęściej są to stanowiska pracy biurowej.

WIĘCEJ...NAPOJE DLA PRACOWNIKÓW

WPŁYW WYSOKIEJ TEMPERATURY NA ORGANIZM

Normalną reakcją na ciepło jest rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry (przekrwienie), w celu zwiększenia przepływu krwi i oddania na zewnątrz więcej ciepła. Kolejna reakcja to wzmożenie potliwości. Pot z kolei ma za zadanie chłodzić nasz organizm, jednak nie jest dobrze odbierany i znoszony przez większą część społeczeństwa. Ze wzmożoną potliwością, jak również z rozszerzeniem naczyń krwionośnych wiąże się kolejny problem, a mianowicie odwodnienie i spadek ciśnienia tętniczego krwi. Możemy zatem czuć się bardzo osłabieni podczas upałów, być rozdrażnieni, a nawet agresywni. Dlatego tak ważne jest umiejętne chłodzenie się i nawadnianie organizmu. Ponadto istotnym aspektem jest aktywność fizyczną podczas upałów – lepiej z niej zrezygnować lub ograniczyć, ponieważ wysiłek podnosi naszą temperaturę ciała, a w tym przypadku nie trudno o przegrzanie.

WIĘCEJ ...LATO - PIERWSZA POMOC

ZASADY OGÓLNE - PIERWSZA POMOC

KAŻDY pełnoletni obywatel ma OBOWIĄZEK udzielać pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach. Tylko bezpośrednie, zagrożenie jego bezpieczeństwa zwalnia go z tego obowiązku. (udzielając pomocy pamiętaj o własnym bezpieczeństwie).

Gdy przytomnym osobom poszkodowanym nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, nigdy nie wyciągaj ich z pojazdu i nie przenoś – udzielaj pomocy tam gdzie ich zastałeś.

Drogi oddechowe udrażnia się poprzez odchylenie głowy w tył (rękoczyn czoło żuchwa) i wysunięcie żuchwy w przód.

Oceniaj brak reakcji - kaszlu, oddechu i ruchu świadczą o zatrzymaniu krążenia.

Pozycję poszkodowanego zmieniaj tylko wtedy gdy wystąpił brak reakcji lub grozi mu inne zagrożenie zewnętrzne.

U osób potrąconych leżących na plecach stabilizuj głowę między kolanami w klęku, nie układaj ich w pozycji bocznej ustalonej.

WIĘCEJ : STANDARDY PIERWSZEJ POMOCY

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.