PORADNIK

INICJATYWY

PARTNERZY

PORADNIK PRACODAWCY - BHP - PPOŻ - ODO

Zakładka poświęcona aktualnościom z zakresu problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy przedmedycznej po mału ewoluuje. Pisząc o naszych działaniach usługowych, zrodził się pomysł aktualnych odpowiedzi na pojawiające się i nurtujące naszych kontrahentów problemy. Tak też powstał pomysł stworzenia tematycznego poradnika, w którym będziemy na bieżąco odpowiadać na pojawiające się pytania z naszej branży.
Zapraszamy także do zakładki BHP Retro - czyli archiwalnych zasad, oznakowania i dawnego sprzętu minionych czasów, dotyczących bezpośrednio naszej pracy.
 
Z Pozdrowieniem-  Piotr Bucior & Marek Mróz

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nasz poradnik ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. W żadnym wypadku nie może zastąpić fachowej konsultacji ze specjalistą w danym zakresie działań lub oparcia się o stosowną wykładnię obowiązującego prawa. Autorzy nie odpowiadają za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, zastosowaniem niewłaściwym lub brakiem zastosowania się do niej. W poradniku dzielimy się wyłącznie osobistymi doświadczeniami, nabytą wiedzą oraz zasobami, które można znaleźć w ogólnie dostępnych źródłach, bądź publikacjach. Treści zawarte na stronie są wyrazem poglądów autorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie. Korzystanie z tej zawartości, nie buduje również stosunku nawiązania wiążącej prawnie umowy.

Na naszej stronie znajdują się także linki odsyłające do innych stron, filmów oraz informacji, które uznaliśmy za wartościowe lub ciekawe. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, ich ewentualne zmiany oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez ich obecnych lub przyszłych właścicieli.

Klimatyczna różnorodność pór roku w naszym kraju, niesie za sobą szczególne uwarunkowania w zakresie zapewnienia obowiązujących norm dotyczących zabezpieczenia pracowników, szczególnie podczas prac w okresie zimowym. Częstą przyczyną wypadków w tym czasie są nie tyle zaniedbania organizacyjne co niezabezpieczenie pracowników, lub nie korzystanie przez nich z zapewnionej odzieży ochronnej i innych szczególnych dla tego okresu środków ochronnych i profilaktycznych. Tczew, Malbork, Elbląg czy Gdańsk, nie ma takiej opcji by nasz rejon - województwo pomorskie ominął ten klimatyczny "śliski problem".

Przepisy Bhp zimą - odśnieżanie wymagania i obowiązkiNa poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym zakładzie kolosalny wpływ ma pracodawca oraz osoby kierujące pracownikami, dlatego też wynikające głównie z Kodeksu Pracy wymagania ciążą w dużej mierze na tych właśnie osobach. Ich wiedza oraz podejście do zagadnień związanych z bhp, ma tutaj znaczenie zasadnicze. Niebagatelną wartością jest również świadomość pracowników w tym zakresie, ich odpowiedzialność oraz konstruktywna wymiana informacji z pracodawcą o zagrożeniach pojawiających się na stanowisku pracy...

BHP W ZIMĘ

Podstawą działań każdego pracodawcy w zakresie zapewnienia bhp swoim pracownikom, w okresie zimowym są cztery zasadnicze działania:

  • Wyposażenie w odzież i obuwie robocze,
  • Posiłki profilaktyczne i napoje,
  • Pomieszczenia do ogrzewania,
  • Zabezpieczenie prac na wysokości.

W okresie prac zimowych koniecznym jest wyposażenie wykonujących je osób w odpowiednią odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej, zgodne z normami Bhp. Zabezpieczone środki powinny posiadać oznaczenie „CE” gwarantujące spełnienie przez nie wymaganych norm minimum bezpieczeństwa. W celu odpowiedniego przydziału niezbędna jest korelacja zabezpieczonych środków z opracowanym ryzykiem zawodowym oraz przygotowanie tzw. Tabel przydziału środków - zarówno odzieży roboczej jak i środków ochrony indywidualnej. Zasada ta dotyczy zakresu wyposażenia w środki dla danego stanowiska pracy, jak również reguluje czasookresy ich użytkowania. Zakres wyposażenia, pracodawca powinien także konsultować z przedstawicielami pracowników, lub w przypadku ich małej liczby bezpośrednio z osobami, których one dotyczą. Najczęściej stosowane są ubrania robocze ocieplane, odpowiednie obuwie, rękawice ochronne i czapki. Sami współpracując z hurtowniami na terenie Tczewa i Malborka, wiemy że jest w czym wybierać, wszystko pozostaje w dobie chęci i świadomości ludzkiej.

POSIŁKI I NAPOJE DLA PRACOWNIKÓW

Zapewnienie posiłków i napojów, reguluje stosowne rozporządzenie w tej sprawie (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279 ). O ile napoje uregulowano jednoznacznie, to zapewnienie posiłków dopuszcza kilka rozwiązań, adekwatnych dla sposobu, czy też miejsca wykonywania prac. Jeśli pracownicy wykonują czynności służbowe w terenie otwartym a temperatura jest niższa niż +10 st, C, pracodawca ma obowiązek zapewnić gorące napoje i muszą być one dostępne przez całą zmianę roboczą.

Jeżeli natomiast pracownik wykonuje pracę wymagającą efektywnego wydatku energetycznego powyżej 1500 kcal u mężczyzn oraz 1000 kcal u kobiet, w otoczeniu stałej temperatury poniżej 10ºC, lub w okresie zimowym za który uważa się okres od 1 listopada do 31 marca, przysługują mu również posiłki profilaktyczne. Pracodawca zapewnia posiłek jednodaniowy o określonej kaloryczności i składzie lub jeśli nie ma możliwości ze względu na zakres lub miejsce prac, może udostępnić korzystanie z punktów gastronomicznych lub umożliwić ich przygotowanie przez pracowników z gotowych produktów. Ostatnie rozwiązanie jest najmniej efektywnym i generującym dodatkowe koszty. Warto pamiętać, że nie ma możliwości wypłaty pracownikom ekwiwalentu za posiłki profilaktyczne, i należy umożliwić ich spożywanie.

Pomieszczenie do ogrzewania to kolejny z aspektów naszej zimowej układanki Bhp. Przy wykonywaniu prac na otwartej przestrzeni, np. przy odśnieżaniu, w pobliżu miejsca pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pomieszczenie do schronienia się przez opadami, umożliwiające także zmianę odzieży i ogrzanie się pracowników. Panująca tam temperatura nie może być niższa niż 16ºC, a na jednego pracownika najliczniejszej zmiany musi przypadać minimum 0.1 m² powierzchni. Całe pomieszczenie nie mieć powierzchni mniejszej niż 8 m² i oczywiście w tym kontekście, należy zachować wszelkie wymagania ochrony przeciwpożarowej.

PRACA NA WYSOKOŚCI

Szczególnym zagrożeniem są wykonywane podczas okresu zimowego prace na wysokości, często z nim właśnie związane czyli odśnieżanie dachów, strącanie oblodzeń itp. Nie tylko Tczew czy Malbork mają takie problemy, dotyczy to każdej miejscowości od pomorskiego na dolnośląskim kończąc. W szczególności należy pamiętać, że prace na wysokości są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych, a w związku z tym poza odpowiednim certyfikowanym sprzętem chroniącym przed upadkiem zapewnić należy:

  • Nadzór nad wykonywaniem prac,
  • Dopuszczenie do pracy osób posiadających stosowne badania lekarskie,
  • Instruktaż pracowników – imienny podział pracy, kolejność zadań, wymagania bhp dla określonych czynności,
  • Wymagany specjalistyczny sprzęt asekuracyjny oraz zabezpieczający przed upadkiem,
  • oraz wspomniane wyżej zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego, uwzględniającą prace na wysokości.

Warto pamiętać, że osoby wykonujące prace na zewnątrz powinno się a jeśli nie normuje tego przepis warto wyposażyć w odzież bhp o podwyższonej widoczności, jak choćby kamizelki odblaskowe. Pracownicy widoczni dla siebie oraz dla innych osób to zdecydowane ograniczenie możliwości wystąpienia niektórych zagrożeń. Zabezpieczenie w piasek czy sól do posypania powierzchni czy też wymiana płynów i opon na zimowe to dodatkowe ograniczające ryzyko powstania niebezpiecznych zdarzeń elementy zimowej logistyki. Wiadomo, że podjęte działania na pewno nie wyeliminują możliwości powstania nieszczęśliwego zdarzenia, ale na pewno mocno ograniczą jego prawdopodobieństwo. Współpraca w tym zakresie całej załogi, to maksymalne zminimalizowanie zagrożeń i zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy / Inspektor  Ochrony Przeciwpożarowej

mgr Marek Mróz.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok