PORADNIK

INICJATYWY

PARTNERZY

PORADNIK PRACODAWCY - BHP - PPOŻ - ODO

Zakładka poświęcona aktualnościom z zakresu problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy przedmedycznej pomału ewoluuje. Pisząc o naszych działaniach usługowych, zrodził się pomysł aktualnych odpowiedzi na pojawiające się i nurtujące naszych kontrahentów problemy. Tak też powstał pomysł stworzenia tematycznego poradnika, w którym będziemy na bieżąco odpowiadać na pojawiające się pytania z naszej branży.
Zapraszamy także do zakładki BHP Retro - czyli archiwalnych zasad, oznakowania i dawnego sprzętu minionych czasów, dotyczących bezpośrednio naszej pracy.
 
Z Pozdrowieniem-  Piotr Bucior & Marek Mróz
 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nasz poradnik ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. W żadnym wypadku nie może zastąpić fachowej konsultacji ze specjalistą w danym zakresie działań lub oparcia się o stosowną wykładnię obowiązującego prawa. Autorzy nie odpowiada za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, zastosowaniem niewłaściwym lub brakiem zastosowania się do niej. W poradniku dzielimy się wyłącznie osobistymi doświadczeniami, nabytą wiedzą oraz zasobami, które można znaleźć w ogólnie dostępnych źródłach, bądź publikacjach. Treść bloga jest wyrazem poglądów autorów, którzy zastrzega sobie prawo do jej zmiany w dowolnym momencie. Korzystanie z zawartości nie buduje również stosunku nawiązania wiążącej prawnie umowy.

ZASADY OGÓLNE - PIERWSZA POMOC

KAŻDY pełnoletni obywatel ma OBOWIĄZEK udzielać pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach. Tylko bezpośrednie, zagrożenie jego bezpieczeństwa zwalnia go z tego obowiązku. (udzielając pomocy pamiętaj o własnym bezpieczeństwie).

Gdy przytomnym osobom poszkodowanym nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, nigdy nie wyciągaj ich z pojazdu i nie przenoś – udzielaj pomocy tam gdzie ich zastałeś.

Drogi oddechowe udrażnia się poprzez odchylenie głowy w tył (rękoczyn czoło żuchwa) i wysunięcie żuchwy w przód.

Oceniaj brak reakcji - kaszlu, oddechu i ruchu świadczą o zatrzymaniu krążenia.

Pozycję poszkodowanego zmieniaj tylko wtedy gdy wystąpił brak reakcji lub grozi mu inne zagrożenie zewnętrzne.

U osób potrąconych leżących na plecach stabilizuj głowę między kolanami w klęku, nie układaj ich w pozycji bocznej ustalonej.

WEZWANIE POMOCY

Tel.  999     LUB      112

ZASADY INFORMOWANIA

  • Wskazać miejsce zdarzenia,
  • Podać liczbę poszkodowanych,
  • Opisać obrażenia,
  • Odpowiadać na pytania,
  • nie rozłączać się i udzielać pomocy.

OPIEKA

Poszkodowany przytomny i poruszający się o własnych siłach powinni siedzieć bądź leżeć w bezpiecznym miejscu nie wykonując gwałtownych ruchów głową.

Do przyjazdu lekarza powinni być zabezpieczani przed utratą ciepła.

Powinno się z nimi rozmawiać i uspokajać.

URAZY i KRWOTOKI

Jakikolwiek krwotok tamuje się w miejscu wycieku krwi, (używać należy lateksowych rękawiczek), najczystszym opatrunkiem, jaki mamy pod ręką. Jeśli w urazie powstał otwór należy zapchać go opatrunkiem, jeśli krwawienie nie ustaje zakładamy następny opatrunek.

Nigdy nie używamy waty do tamowania krwotoków i opatrywania ran.

Szczelnie nie należy natomiast tamować krwotoków głowy, płyn i krew powinny sączyć się na zewnątrz.

Krwotoku z nosa nie tamuje się odchylając głowę, powinna ona zwisać swobodnie w przód, na karku można umieścić chłodny kompres – należy uczyć szczególnie dzieci wydmuchiwać nos przy tego typu krwotokach.

ZŁAMANIA

Złamań kończyn nie usztywnia się i w miarę możliwości nie należy nimi poruszać. Kończyna ma zostać pozostawiona w pozycji neutralnej do przyjazdu wyspecjalizowanych służb. Należy ustabilizować sąsiadujące ze złamanym miejsce stawy lub kości - zgodnie z zasadą Potta.

OPARZENIA

Oparzenia należy tylko i wyłącznie schładzać bieżącą wodą. Jeśli oparzenie powstało od środka żrącego należy zdjąć odzież, jeśli od temperatury, pozostawia się ją na poparzonej powierzchni ciała.

PIERWSZA POMOC - BASIC LIFE SUPPORT

Resuscytacja krążeniowo oddechowa:

  • 30 UCISKÓW DOLNEJ CZĘŚCI KLATKI PIERSIOWEJ w tempie 100/min. i głębokości 4 - 5 cm. i DWA WDECHY RATOWNICZE.
  • U dzieci "odwraca się" resuscytację - zaczynamy od 2 oddechów a następnie uciskania klatki piersiowej.

Po czterech minutach od ustania krążenia rozpoczyna się śmierć mózgu, po kolejnych dziesięciu następuje śmierć centralnego układu nerwowego. Jeśli w tym czasie nie udzielimy pierwszej pomocy – nie damy szans na przeżycie. Należy pamiętać również, że nie poziom udzielonej pomocy, ale czas rozpoczęcia działań decyduje o życiu lub śmierci.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok