Klimatyczna różnorodność pór roku w naszym kraju, niesie za sobą szczególne uwarunkowania w zakresie zapewnienia obowiązujących norm dotyczących zabezpieczenia pracowników, szczególnie podczas prac w okresie zimowym. Częstą przyczyną wypadków w tym czasie są nie tyle zaniedbania organizacyjne co niezabezpieczenie pracowników, lub nie korzystanie przez nich z zapewnionej odzieży ochronnej i innych szczególnych dla tego okresu środków ochronnych i profilaktycznych. Tczew, Malbork, Elbląg czy Gdańsk, nie ma takiej opcji by nasz rejon - województwo pomorskie ominął ten klimatyczny "śliski problem".

Przepisy Bhp zimą - odśnieżanie wymagania i obowiązkiNa poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym zakładzie kolosalny wpływ ma pracodawca oraz osoby kierujące pracownikami, dlatego też wynikające głównie z Kodeksu Pracy wymagania ciążą w dużej mierze na tych właśnie osobach. Ich wiedza oraz podejście do zagadnień związanych z bhp, ma tutaj znaczenie zasadnicze. Niebagatelną wartością jest również świadomość pracowników w tym zakresie, ich odpowiedzialność oraz konstruktywna wymiana informacji z pracodawcą o zagrożeniach pojawiających się na stanowisku pracy...

BHP W ZIMĘ

Podstawą działań każdego pracodawcy w zakresie zapewnienia bhp swoim pracownikom, w okresie zimowym są cztery zasadnicze działania:

  • Wyposażenie w odzież i obuwie robocze,
  • Posiłki profilaktyczne i napoje,
  • Pomieszczenia do ogrzewania,
  • Zabezpieczenie prac na wysokości.

W okresie prac zimowych koniecznym jest wyposażenie wykonujących je osób w odpowiednią odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej, zgodne z normami Bhp. Zabezpieczone środki powinny posiadać oznaczenie „CE” gwarantujące spełnienie przez nie wymaganych norm minimum bezpieczeństwa. W celu odpowiedniego przydziału niezbędna jest korelacja zabezpieczonych środków z opracowanym ryzykiem zawodowym oraz przygotowanie tzw. Tabel przydziału środków - zarówno odzieży roboczej jak i środków ochrony indywidualnej. Zasada ta dotyczy zakresu wyposażenia w środki dla danego stanowiska pracy, jak również reguluje czasookresy ich użytkowania. Zakres wyposażenia, pracodawca powinien także konsultować z przedstawicielami pracowników, lub w przypadku ich małej liczby bezpośrednio z osobami, których one dotyczą. Najczęściej stosowane są ubrania robocze ocieplane, odpowiednie obuwie, rękawice ochronne i czapki. Sami współpracując z hurtowniami na terenie Tczewa i Malborka, wiemy że jest w czym wybierać, wszystko pozostaje w dobie chęci i świadomości ludzkiej.

POSIŁKI I NAPOJE DLA PRACOWNIKÓW

Zapewnienie posiłków i napojów, reguluje stosowne rozporządzenie w tej sprawie (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279 ). O ile napoje uregulowano jednoznacznie, to zapewnienie posiłków dopuszcza kilka rozwiązań, adekwatnych dla sposobu, czy też miejsca wykonywania prac. Jeśli pracownicy wykonują czynności służbowe w terenie otwartym a temperatura jest niższa niż +10 st, C, pracodawca ma obowiązek zapewnić gorące napoje i muszą być one dostępne przez całą zmianę roboczą.

Jeżeli natomiast pracownik wykonuje pracę wymagającą efektywnego wydatku energetycznego powyżej 1500 kcal u mężczyzn oraz 1000 kcal u kobiet, w otoczeniu stałej temperatury poniżej 10ºC, lub w okresie zimowym za który uważa się okres od 1 listopada do 31 marca, przysługują mu również posiłki profilaktyczne. Pracodawca zapewnia posiłek jednodaniowy o określonej kaloryczności i składzie lub jeśli nie ma możliwości ze względu na zakres lub miejsce prac, może udostępnić korzystanie z punktów gastronomicznych lub umożliwić ich przygotowanie przez pracowników z gotowych produktów. Ostatnie rozwiązanie jest najmniej efektywnym i generującym dodatkowe koszty. Warto pamiętać, że nie ma możliwości wypłaty pracownikom ekwiwalentu za posiłki profilaktyczne, i należy umożliwić ich spożywanie.

Pomieszczenie do ogrzewania to kolejny z aspektów naszej zimowej układanki Bhp. Przy wykonywaniu prac na otwartej przestrzeni, np. przy odśnieżaniu, w pobliżu miejsca pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pomieszczenie do schronienia się przez opadami, umożliwiające także zmianę odzieży i ogrzanie się pracowników. Panująca tam temperatura nie może być niższa niż 16ºC, a na jednego pracownika najliczniejszej zmiany musi przypadać minimum 0.1 m² powierzchni. Całe pomieszczenie nie mieć powierzchni mniejszej niż 8 m² i oczywiście w tym kontekście, należy zachować wszelkie wymagania ochrony przeciwpożarowej.

PRACA NA WYSOKOŚCI

Szczególnym zagrożeniem są wykonywane podczas okresu zimowego prace na wysokości, często z nim właśnie związane czyli odśnieżanie dachów, strącanie oblodzeń itp. Nie tylko Tczew czy Malbork mają takie problemy, dotyczy to każdej miejscowości od pomorskiego na dolnośląskim kończąc. W szczególności należy pamiętać, że prace na wysokości są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych, a w związku z tym poza odpowiednim certyfikowanym sprzętem chroniącym przed upadkiem zapewnić należy:

  • Nadzór nad wykonywaniem prac,
  • Dopuszczenie do pracy osób posiadających stosowne badania lekarskie,
  • Instruktaż pracowników – imienny podział pracy, kolejność zadań, wymagania bhp dla określonych czynności,
  • Wymagany specjalistyczny sprzęt asekuracyjny oraz zabezpieczający przed upadkiem,
  • oraz wspomniane wyżej zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego, uwzględniającą prace na wysokości.

Warto pamiętać, że osoby wykonujące prace na zewnątrz powinno się a jeśli nie normuje tego przepis warto wyposażyć w odzież bhp o podwyższonej widoczności, jak choćby kamizelki odblaskowe. Pracownicy widoczni dla siebie oraz dla innych osób to zdecydowane ograniczenie możliwości wystąpienia niektórych zagrożeń. Zabezpieczenie w piasek czy sól do posypania powierzchni czy też wymiana płynów i opon na zimowe to dodatkowe ograniczające ryzyko powstania niebezpiecznych zdarzeń elementy zimowej logistyki. Wiadomo, że podjęte działania na pewno nie wyeliminują możliwości powstania nieszczęśliwego zdarzenia, ale na pewno mocno ograniczą jego prawdopodobieństwo. Współpraca w tym zakresie całej załogi, to maksymalne zminimalizowanie zagrożeń i zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy / Inspektor  Ochrony Przeciwpożarowej

mgr Marek Mróz.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.